Regulamin

Zapoznaj się z regulaminem.

Definicje

 1. Serwis - podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną pod adresem internetowym https://promujbloga.pl zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Treść - oznacza wszystko to, co Użytkownik publikuje w Serwisie lub wszystko to, co publikuje Serwis w imieniu Użytkownika na podstawie Danych podanych przez Użytkownika.
 3. Użytkownik - oznacza osobę, która posiada swoje konto w Serwisie lub wykorzystuje jego funkcje bez posiadania konta.
 4. Media - dodane przez Użytkownika do Serwisu Blogi, Instablogi, Fanpage, Kanały YouTube itp.
 5. Dane lub Dane Osobowe lub Dane Użytkownika - wszystkie informacje, które Użytkownik przekazał do Serwisu (np. adres e-mail, imię, nazwisko itp.)
 6. Regulamin - aktualna treść niniejszego dokumentu.
 7. Aplikacja - odnosi się do wszelkich aplikacji i witryn, które korzystają z Serwisu lub uzyskują do niego dostęp, a także wszystko inne, co odbiera lub odbierało Dane od Serwisu.
 8. Wizytówka - podstrona w domenie https://pjba.ml na której Użytkownik może zamieścić linki do swoich kont społecznościowych, bloga, dodać zdjęcie i opis.
 9. Portfel - ogólne określenie kont finansowych Użytkownika w Serwisie.

  1. Konto Główne Portfela - suma wszystkich doładowań, przyznane bonusy, obciążenia za zakup wszelkich usług w serwisie, a także obciążenia za zakup licencji na artykuły i inne wydatki Użytkownika.
  2. Konto Dodatkowe Portfela - suma wszystkich wpływów ze sprzedanych przez Użytkownika materiałów i usług.
 10. Promowanie - zakup usługi polegającej na promocji wybranych Treści.
 11. Kampania - akcja reklamowa produktu, marki, firmy, strony internetowej itp. prowadzona przez Użytkownika w Serwisie.
 12. Printy - zdjęcia zamówione przez Użytkownika w Serwisie, które Serwis wydrukuje i dostarczy Użytkownikowi korzystając z wybranej przez Użytkownika formy dostawy.

Udostępnianie Treści i Danych Użytkowników

Właścicielem wszystkich publikowanych w Serwisie Treści jest Użytkownik. Oprócz tego:

 1. Jedynym i pełnoprawnym właścicielem wszystkich Danych zamieszczonych w Serwisie przez Użytkownika jest sam Użytkownik.
 2. Serwis docenia wszelkie propozycje związane ze zmianami oraz z ulepszaniami Serwisu, jakkolwiek Użytkownik przyznaje nam prawo do korzystania z nich, bez obowiązku wypłacania wynagrodzenia za nie, gdyż nie są one obowiązkowe.

Bezpieczeństwo

Serwis dołoży wszelkich starań, aby Serwis był bezpieczny, lecz nie możemy tego zagwarantować. Aby tak było, Użytkownik powinien przyjąć następujące postanowienia:

 1. Zabronione jest zbieranie Treści i Danych Użytkowników oraz inne formy uzyskiwania dostępu do Serwisu z wykorzystaniem narzędzi automatycznych (np. botów zbierających, robotów, pająków lub programów kopiujących), bez uprzedniego uzyskania zezwolenia od Serwisu.
 2. Zabronione jest prowadzenie w Serwisie bezprawnego marketingu wielopoziomowego, np. piramid finansowych.
 3. Zabronione jest przesyłanie wirusów i złośliwego kodu innego rodzaju.
 4. Zabronione jest podejmowania działań zmierzających do uzyskiwania dostępu do konta innego Użytkownika Serwisu.
 5. Niedozwolone jest zastraszanie, bądź atakowanie innych Użytkowników Serwisu.
 6. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do celów niezgodnych z prawem, mylących, złośliwych lub dyskryminujących.
 7. W Serwisie zabrania się wszelkich czynności, które mogą źle wpłynąć na jego jakość, pracę lub całkowicie zakłócić jego poprawne działanie.
 8. Zabronione jest próbowanie podżegania Regulaminu, próby jego naruszenia oraz wszelkie starania temu ułatwiające.

Logowanie i bezpieczeństwo w Serwisie

W trosce o bezpieczeństwo w Serwisie przedstawiamy przyjęte przez Użytkowników zobowiązania:

 1. Zabronione jest używanie fałszywych Danych do tworzenia konta lub tworzenie go dla innej osoby bez wcześniejszego uzyskania jej zgody.
 2. W przypadku zablokowania przez Serwis konta Użytkownika, Użytkownik nie może utworzyć nowego bez wcześniejszego zezwolenia.
 3. Użytkownik ma obowiązek dbać o aktualność oraz rzetelność podanych Danych przy zakładaniu konta.
 4. Jeżeli rejestracja w Serwisie nastąpiła za pośrednictwem konta z zewnętrzenego serwisu (np. Facebook, Google, itp.), Użytkownik wyraża zgodę na pobranie jego adresu e-mail (z wyjątkiem hasła Użytkownika, które nie jest nigdzie zapisywane, ani pobierane) oraz umieszczenia go w bazie danych Serwisu w celu umożliwienia Użytkownikowi poprawnego korzystania z Serwisu.
 5. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie linków i odwołań do innych serwisów internetowych o tematyce nawiązującej do Serwisu.
 6. Zabronione jest udostępnianie innym osobom hasła, pozwolenia na korzystanie z niego, bądź wykonywanie innych czynności, które mogły by wpłynąć na bezpieczeństwo w Serwisie.
 7. Zabronione jest zakładanie konta przy użyciu adresów e-mail, które wygasają po określnym czasie.

Printy

 1. Użytkownik składając zamówienie oświadcza, iż posiada pełnię praw autorskich i majątkowych do wykorzystanych w zamówieniu zdjęć lub pozyskał je podstawie odpowiednich licencji.
 2. Użytkownik składając zamówienie oświadcza, że posiada zgodę na wykorzystanie wizerunku osób przedstawionych na zdjęciach, jeżeli takowy wizerunek na nich występuje.
 3. Nieopłacone przez Użytkownika zamówienia (wraz ze wszystkimi zdjęciami) są usuwane z Serwisu po upływie 5 dni. Użytkownik może też w każdej chwili anulować zamówienie, które nie zostało jeszcze opłacone.
 4. Serwis realizuje dostawę zamówień tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Serwis wysyła zamówienie wybranym przez Użytkownika sposobem wysyłki najpóźniej w 2 dni robocze od momentu opłacenia zamówienia przez Użytkownika.
 6. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji na dostarczone zamówienie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Serwisu.
 7. Serwis rozpatrzy reklamację złożoną przez Użytkownika w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do Umowy: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Formy afiliacyjne

Środki uzyskane przez Użytkownika z różnych form afiliacji w Serwisie (linki, banery, etc.) nie podlegają wypłacie, ani wymianie na ekwiwalent pieniężny. Środki mogą zostać przeznaczone wyłącznie na zakup usług lub produktów na stronach Serwisu.

Kampanie

 1. Użytkownik może prowadzić w jednym czasie dowolną ilość Kampanii.
 2. Kampania będzie aktywna w Serwisie przez 31 dni od momentu jej opłacenia.
 3. Kampania może zostać usunięta natychmiastowo przez Serwis, jeżeli Użytkownik nie przestrzega zasad niniejszego Regulaminu, narusza obowiązujące prawo lub rażąco narusza przyjęte normy współżycia społecznego.
 4. Serwis nie zwraca środków pieniężnych za usuniętą (przez Serwis lub Użytkownika) lub dezaktywowaną (przez Serwis lub Użytkownika) Kampanię.
 5. Użytkownik zgłaszający się do udziału w Kampanii wyraża zgodę na udostępnienie w celach kontaktowych swojego adresu e-mail Użytkownikowi przeprowadzającemu Kampanię.
 6. Użytkownik podczas dodawania Kampanii nie może podawać Danych umożliwiających przesłanie zgłoszenia do Kampanii. Zgłoszenie może odbywać się tylko za pośrednictwem Serwisu.

Ochrona praw

Szanujemy prawa oraz prywatność innych osób, czego oczekujemy również od samych Użytkowników Serwisu.

 1. W Serwisie zabrania się publikowania Treści oraz prowadzenia wszelakich działań, które mogą naruszyć prawa innego Użytkownika.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia Treści, które są sprzeczne z Regulaminem, a do których dostęp mają również inni Użytkownicy Serwisu.
 3. Jeżeli Użytkownik uzna, że usunięcie Treści było bez bezpodstawne, zapewniamy możliwość odwołania się.
 4. Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za pobierane przez Serwis Treści z Mediów, które Użytkownik dodał do Serwisu.
 5. Jeżeli Użytkownik wielokrotnie naruszy własność intelektualną innych osób, jego konto zostanie zablokowane.
 6. W sytuacji gromadzenia Danych od Użytkowników, niezbędne jest: uzyskanie ich zgody, wyraźne przekazanie, że to Użytkownik (a nie Serwis) zbiera ich Dane oraz publikacja zasad ochrony prywatności, zawierających omówienie zbieranych informacji oraz sposobu ich wykorzystania.

Wytyczne dotyczące Promowania

Dozwolone jest zwracanie się do docelowego grona odbiorców w Serwisie poprzez Promowanie. Należy jednak pamiętać, że:

 1. Nie udzielamy gwarancji dotyczącej aktywności, np. ilości uzyskanych kliknięć, odczytów lub wywołań przez Promowanie.
 2. Nie mamy wpływu na sposób w jaki generowane są kliknięcia. Dysponujemy systemami, których zadaniem jest wykrywanie i filtrowanie określonej aktywności związanej z kliknięciami, ale nie odpowiadamy za oszustwa związane z kliknięciami, kwestie technologiczne i inne nieprawidłowości dotyczące kliknięć, które mogą mieć wpływ na koszt obsługi Promowania.
 3. Użytkownik ma prawo zakończyć Promowanie poprzez usunięcie Treści w dowolnej chwili, jednakże koszt zakupu Promowania nie zostaje zwrócony przez Serwis.
 4. Użytkownik zobowiązany jest nie publikować materiałów prasowych i nie udzielać publicznych wypowiedzi dotyczących współpracy z Serwisem, bez uzyskania uprzednio naszego zezwolenia.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia Promowania i usunięcia Treści dla których Promowanie zostało zakupione, jeżeli naruszają Regulamin lub ogólnoprzyjęte normy współżycia społecznego.
 6. Użytkownik nie może przekazywać środków w obrębie własnego Portfela. Nie jest możliwy transfer z Konta Głównego Portfela na Konto Dodatkowe Portfela, ani transfer z Konta Dodatkowego Portfela na Konto Główne Portfela.

Portfel Użytkownika w Serwisie

 1. Użytkownik dokonuje doładowania swojego Konta Głównego Portfela korzystając z systemów płatności online (takich jak np. Dotpay).
 2. Środki zgromadzone na Koncie Głównym Portfela mogą zostać przez Użytkownika wykorzystane na zakup usług, które w danym momencie oferuje Serwis.
 3. Środki zgromadzone na Koncie Głównym Portfela nie mogą zostać wypłacone ani zamienione na ekwiwalent gotówkowy.
 4. Użytkownik może wypłacać środki tylko i wyłącznie z Konta Dodatkowego Portfela.
 5. Środki z Konta Dodatkowego Portfela mogą zostać wypłacone przez Użytkownika po przekroczeniu określonego limitu.
 6. Serwis nie zwraca niewykorzystanych środków z Portfela do Użytkownika w żadnej formie.
 7. Użytkownik usuwając konto w Serwisie przyjmuje do wiadomości, iż zgromadzone w Portfelu środki zostają bezpowrotnie utracone i przepadają na rzecz Serwisu. Identyczna sytuacja ma miejsce w przypadku usunięcia konta Użytkownika przez Serwis, jeżeli Użytkownik rażąco naruszy postanowienia Regulaminu.

Wizytówki

 1. Serwis ma prawo do usunięcia Wizytówki jeżeli narusza ona niniejszy Regulamin, propaguje przemoc, nienawiść, łamie prawo lub narusza inne, ogólnoprzyjęte normy społeczne.
 2. Użytkownik może dokonać aktualizacji swojej Wizytówki z wersji standard do wersji premium w dowolnym momencie.
 3. Koszt aktywacji opcji premium oraz czas jej trwania znajduje się na stronie edycji Wizytówki.
 4. Użytkownik może przedłużyć czas trwania opcji premium swojej Wizytówki w dowolnym momencie. Czas przedłużenia zostanie doliczony do obecnego czasu trwania wersji premium.
 5. Po zakończeniu opcji premium Wizytówka zostanie automatycznie zmieniona na wersję standard.

Wytyczne dotyczące oprogramowania

W przypadku pobrania oprogramowania Serwisu, np. samodzielnego programu lub wtyczki do przeglądarki, Użytkownik wyraża zgodę na pobieranie od nas od czasu do czasu usprawnień, aktualizacji i dodatkowych funkcji przez oprogramowanie w celu jego usprawnienia, wzbogacenia lub rozwinięcia w inny sposób.

Poprawki

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. W przypadku wprowadzenia zmian w zasadach wspomnianych w Regulaminie lub wchodzących w jego skład, zastrzegamy sobie prawo do powiadomienia Użytkowników za pośrednictwem środków masowego przekazu bądź wiadomości e-mail.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w Regulaminie z powodów prawnych lub administracyjnych lub w celu sprostowania.
 4. Dalsze korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian stanowi wyraz zaakceptowania zmienionych warunków.

Spory

 1. W przypadku roszczeń względem Serwisu Użytkownik jest w obowiązku zwolnić nas od strat i wszelkiego rodzaju wydatków (w tym uzasadnionych opłat i kosztów prawnych) dotyczących takiego roszczenia. Pomimo, iż ustanawiamy zasady dotyczące Serwisu, nie mamy możliwości kontrolowania zachowań Użytkowników, dlatego też Serwis nie ponosi odpowiedzialności za Treści, które są publikowane oraz przesyłane między Użytkownikami Serwisu oraz wszelkiego rodzaju obraźliwe, nietaktowne, bezprawne oraz budzące inne zastrzeżenia Treści. Również nie ponosimy odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w Serwisie i poza nim.
 2. Dokładamy wszelkich starań, aby Serwis działał prawidłowo, bezbłędnie i bezpiecznie, ale Użytkownik korzysta z niego na własną odpowiedzialność. Udostępniany Serwis w takim stanie, w jakim jest, bez jakiejkolwiek bezpośredniej lub innej gwarancji, w tym domniemanej gwarancji zbywalności, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. Nie gwarantujemy, że Serwis zawsze będzie bezpieczny i wolny od błędów, ani że zawsze będzie działał bez zakłóceń, opóźnień i nieprawidłowości. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za czynności, informacje i dane stron trzecich. Użytkownik zwalnia nas, naszych dyrektorów, przedstawicieli, pracowników i agentów od wszelkiej odpowiedzialności za roszczenia i szkody jawne lub ukryte wynikające lub związane z jakimikolwiek roszczeniami dotyczącymi wobec stron trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika zysków lub inne konsekwencje szczegółowe, pośrednie lub przypadkowe wynikające lub związane z Regulaminem lub Serwisem. Obowiązujące przepisy mogą nie zezwalać na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności lub szkód przypadkowych i wynikowych, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie stosować się do Użytkownika. W takich przypadkach odpowiedzialność Serwisu jest ograniczona w maksymalnym dozwolonym przez stosowne przepisy zakresie.

Inne

 1. Regulamin stanowi całość umowy dotyczącej Serwisu pomiędzy stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze uzgodnienia.
 2. W przypadku uznania za nieobowiązującą jakiejkolwiek części Regulaminu, pozostała część nadal obowiązuje.
 3. Niemożność wyegzekwowania Regulaminu nie jest uznawana za rezygnację.
 4. Jakiekolwiek zmiany lub odstępstwa od Regulaminu muszą być dokonane na piśmie i podpisane przez nas.
 5. Przekazywanie praw i obowiązków wynikających z Regulaminu jest zabronione innym osobom bez naszej zgody.
 6. Wszystkie nasze prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu mogą zostać przez nas swobodnie przypisane w przypadku fuzji, przejęcia lub sprzedaży aplikacji, albo innej czynności prawnej lub innego typu.
 7. Żadne postanowienia Regulaminu nie zapobiegają stosowaniu się przez nas do przepisów prawa.
 8. Regulamin nie daje żadnych praw do korzyści stronom trzecim.
 9. Serwis zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały bezpośrednio przyznane Użytkownikom.
 10. Podczas korzystania z Serwisu oraz uzyskiwania do niego dostępu, każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich przepisów prawnych.

Zakończenie

W przypadku naruszenia przez Użytkownika litery lub ducha Regulaminu, albo spowodowania ryzyka poniesienia przez nas odpowiedzialności prawnej w inny sposób, zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania udostępniania Użytkownikowi całości lub części Serwisu. Użytkownik zostanie o tym powiadomiony pocztą e-mail przy następnej próbie uzyskania dostępu do konta. Zastrzegamy sobie również prawo do usunięcia konta lub wyłączenia Aplikacji w dowolnej chwili. Wszystkie tego typu przypadki powodują wygaśnięcie postanowień Regulaminu.

Zawartość serwisu chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim.
Prawa do wszystkich treści zamieszczonych na stronach Serwisu zastrzeżone są na rzecz ich autorów.
Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację regulaminu oraz polityki prywatności.

Made in Poland

Copyright © 2019 promujbloga.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.